ÖPPENVÅRD
Strukturerad öppenvård Dagbehandling Grunden för Plattform Sthlms dagbehandling för ungdomar/unga vuxna som bor hemma eller har ett adekvat boende är ett kraftfullt motivationsarbete.
Runt varje ungdom arbetar ett team bestående av en behandlingsansvarig, en coach och psykiater, teamet arbetar med såväl familj som med ungdomen.   Kontaktmannaskapet bygger på en tät kontakt med såväl informella samtal och hemma hos besök som handfats hjälp med myndigheter, skola, praktik och arbete.
Det kan handla om att lägga riktlinjer för framtiden eller guidas till självhjälpsgrupper som NA och AA.
Därtill erbjuds terapeutiska insatser inklusive familjesamtal liksom telefonstöd på jourtid. Genom vårt nätverk och nära samarbete med arbetsplatser har vi också möjlighet att erbjuda ungdomar chanser till att praktisera och på det sättet öka möjligheten till ett framtida arbete.
I korthet innebär dagbehandling:
Behandlingsansvarig
Coach
Hemma hos besök
Familjesamtal
24 timmars jourstöd till ungdom och förälder
Skolstöd
Stöd till att skaffa och vidmakthålla praktikplats
Försäkring (ungdomarna är försäkrade under behandlings-, skol- och arbetstid)
Nätverksarbete med ungdomens sociala nätverk (närmast anhöriga, vänner etc)
Stöd i myndighetskontakter (polis, socialtjänst, skola, migrationsverk etc)
Alkohol- och drogtester enligt överenskommelse 
Alkohol- och drogterapeut enl ök.
Terapeutiska samtal
Läkarsamtal och medicinsk bedömning
 
PLATTFORM STHLM     Götgatan 71 (3tr)     116 21.  Stockholm
tfn 08 773 2200    info@plattformsthlm.se    org nr 556 775 9740