Plattform Sthlms Coronapolicy

Rutin under pågående Coronaepidemi, Stockholm den 17 mars 2020

Plattform Sthlm har ett stort ansvar för att våra klienter ska kunna fungera så bra som möjligt under rådande omständigheter.

 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar oss ständigt. De speciella lagar och regler som med kort varsel kan förändra våra arbetsförutsättningar och denna rutin kommer ändras vid behov.

 Ingen av Plattform Sthlms anställda hör till riskgrupperna för allvarlig sjukdom i Covid-19. Inte heller våra klienter hör till riskgrupperna. Detta innebär att fokus för det smittbegränsande arbetet handlar om att begränsa risk för oss att sprida eventuell smitta.

 För medarbetare vid Plattform Sthlm gäller att vi går till arbetet om vi mår bra, men är hemma om vi känner av även milda förkylningssymtom.  Snorighet är inte ett symtom som är starkt kopplat till denna sjukdom men om man nyser, har ont i halsen, torrhosta eller feber, så ska man vara hemma.

För närvarande undviker vi alla onödiga fysiska kontakter. Vi ringer och skickar SMS eller e-post till klienter om de inte kan träffas, och kommunicerar på samma sätt med våra uppdragsgivare.

 Efter två dagars symptomfrihet, kan man arbeta igen. Vi behöver alla iaktta god hygien. Folkhälsomyndighetens råd nedan är rimliga och lätta att följa.

 

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har   möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

 Klienter

Vi upplyser samtliga klienter om Plattform Sthlms rutiner under pågående Coronaepidemi.

Vi följer som grund Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de speciella lagar och regler som med kort varsel kan förändra klienternas förutsättningar för skolgång/arbete.

 Vi informerar även om att de ska stanna hemma om de får infektionssymtom och att de, även om de mår bra ska undvika att befinna sig på platser med mycket folk.

Om en klient är sjuk eller behöver hålla sig isolerad hjälper vi till genom att köpa mat och annat nödvändigt. Varorna lämnar vi då utanför respektive klients lägenhet.

För mer information, välkomna att kontakta oss på tfn 08 - 7732200
 
 

© Copyright Plattform STHLM