Jour & Familjehem
Ungdomar som av olika skäl inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan bli hjälpta av att bo hos en familj som delar med sig av sin vardag, sin tid och sitt engagemang. Det är en flexibel form av omsorg som kan användas både som jourhem vid akuta kriser och för långvariga uppväxtplaceringar. Familjehemmen får kontinuerligt stöd och vägledning och har olika inriktning beroende på individens behov. 
Professionellt stöd och vanligt familjeliv
Till ungdomar med särskilt svårt psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik erbjuder Plattform Sthlm kraftigt förstärkt familjehemsvård. Det kan gälla ungdomar med asbergers syndrom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, självskadebeteende, depression eller samsjuklighet/dubbeldiagnos. Behandlingsteamet består av psykolog, psykiater, psykoterapeut och professionella stödpersoner. Insatsen kombinerar professionellt stöd med vanligt familjeliv och samordnas av behandlingsansvarig kontaktperson på Plattform Sthlm.
Vårt stödboende är knutet till våra behandlingsteam bestående av psykiater, psykoterapeut, sjuksköterska, socionomer och coacher.
I vår dygnet-runt behandling ingår i korthet:
Behandlingsansvarig
Coach
Stöd och insatser i boendet så som ekonomi, inköp, matlagning och städning
Boendestödjare på plats (gäller stödboende i lägenhetsform)   
Regelbundna besök i boendet.
Familjesamtal
24 timmars jourstöd till ungdom och förälder
Skolstöd
Stöd till att skaffa och vidmakthålla praktikplats
Försäkring(ungdomarna är försäkrade under behandlings-, skol- och arbetstid)
Nätverksarbete med ungdomens sociala nätverk(närmast anhöriga, vänner etc)
Stöd i myndighetskontakter(polis, socialtjänst, skola, migrationsverk etc)
Alkohol- och drogtester enligt överenskommelse
Vid behov överenskommelse tillgång till alkohol- och drogterapeut
Terapeutiska samtal
Läkarsamtal och medicinsk bedömning.
 
                      Ekonomi
- Ekonomisk ersättning
- Sl-kort


PLATTFORM STHLM     Götgatan 71 (3tr)     116 21.  Stockholm
tfn 08 773 2200    info@plattformsthlm.se    org nr 556 775 9740