Media

Nedan kan ni läsa artiklar, lyssna på pod samt se föreläsning av Daniel Frydman.
Daniel Frydman, arbetar som psykiater och psykoterapeut. Han är verksamhetsansvarig för Plattform Sthlm, som arbetar med stöd för ungdomar och unga vuxna med komplexa psykiatriska och sociala svårigheter.
Daniel har tidigare varit chef för Södermalms psykiatriska mottagning och har stor erfarenhet av barnneuropsykiatriska utredningar.
Han är föreläsare/utbildare i bl.a. ”Aktion Livräddning”, ett samarbetsprojekt i Stockholms län, där personal inom psykiatri, primärvård och socialtjänst fått utbildning om självmordsförebyggande arbete.
https://urskola.se/Produkter/182453-UR-Samtiden-Vuxna-och-psykisk-halsa-2014-Det-goda-motet
https://www.youtube.com/watch?v=J93ILFqNHzg
https://soundcloud.com/johanna-staellberg/talking-to-experts-7-sjalvmord-med-daniel-frydman