Stödboende
Plattform Sthlm erbjuder boende i stödboende.
Lägenheterna är fullt möblerade.
Vilket boende som är aktuellt beror b.la på stödbehov.
Vårt stödboende är knutet till våra behandlingsteam bestående av psykiater, psykoterapeut, sjuksköterska, socionomer och coacher.
I vår dygnet-runt behandling ingår i korthet:
Behandlingsansvarig Coach
Stöd och insatser i boendet så som ekonomi, inköp, matlagning och städning
Boendestödjare på plats (gäller stödboende i lägenhetsform)   
Regelbundna besök i boendet.
Familjesamtal
24 timmars jourstöd till ungdom och förälder
Skolstöd Stöd till att skaffa och vidmakthålla praktikplats
Försäkring(ungdomarna är försäkrade under behandlings-, skol- och arbetstid)
Nätverksarbete med ungdomens sociala nätverk(närmast anhöriga, vänner etc) Stöd i myndighetskontakter(polis, socialtjänst, skola, migrationsverk etc)
Urinprov 
Vid behov överenskommelse tillgång till alkohol- och drogterapeut
Terapeutiska samtal
Läkarsamtal och medicinsk bedömning.
Ekonomi
- Ekonomisk ersättning
- Sl-kort